vergoeding

Wat wordt er vergoed?

Consulten van een diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per jaar.
In aanvullende polissen kunnen meer uren opgenomen zijn, klik hier.

De diëtist is vrij toegankelijk. Echter enkele zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid niet. U kunt dit teruglezen in uw polisvoorwaarden.

COPD, Diabetes en Hart- en Vaatziekten

Wanneer u door uw huisarts of praktijkondersteuner doorverwezen wordt binnen bovengenoemde ketenzorg, gelden andere voorwaarden voor de duur van de begeleiding en de kosten ervan. Ik ben op de hoogte van de voorwaarden.

Klik hier voor leveringsvoorwaarden.